Het digibordspel Waterloo

Waterloo is een online spel waarin 9 klassen tegen elkaar spelen. Doel daarbij is om de meeste steden te veroveren. In een combinatie van Risk en Stratego geven leerlingen in rondes commando’s aan legers en kunnen met extra opdrachten nieuwe eenheden zoals een spion vrijspelen of geld verdienen.

Het project bestaat uit  9 verhalen en verwerkingsopdrachten rondom De Franse Tijd en de Grondwet van Thorbecke:  1789 – 1848.

Door gebruik te maken van de diverse  talenten van de kinderen kan een klas winnen. Het ene kind is beter in rekenen, het andere kind in schrijven of toneelspelen. Maar om te winnen zijn alle competenties nodig.
Zo is er voor elk kind een belangrijke rol.

De resultaten van de verwerkingsopdrachten worden gemaild of geappt naar het bedrijf “Onderwijs doe je Samen”. Op basis van de kwaliteit van het werk krijgt een klas speelgeld om het digibordspel Waterloo te kunnen spelen en winnen.

Leerkrachten kunnen kiezen voor een spel met 1 deadline per week. Dan duurt het project 8 weken. Er kan ook gekozen worden voor 2 deadlines per week. Dan duurt het project 4 weken.

Waterloo is een project compleet met kunstzinnige vorming, schrijfoefeningen, geschiedkundige verdieping, burgersschapsvorming en opbouw van klasklimaat. Waterloo kan ook als een aangekleed kringgesprek worden gegeven.

Waterloo wordt op vaste data door klassen via het digibord tegen elkaar gespeeld.

 

Prijzen, Kosten en Data:

Waterloo (basispakket) duurt 9 verhalen. Scholen kunnen er voor kiezen om 2 verhalen per week te doen. (De speelrondes I t/m IIX) Scholen kunnen ook kiezen voor 1 verhaal per week. (Speelrondes A t/m D)

Waterloo Speelronde I maandag 5 september maandag 3 oktober  
Waterloo Speelronde II maandag 24 oktober maandag 21 november  
Waterloo Speelronde III maandag 8 januari maandag 5 februari  
Waterloo Speelronde IV maandag 29 januari maandag 23 februari  
Waterloo Speelronde V maandag 5 maart maandag 2 april  
Waterloo Speelronde VI maandag 26 maart maandag 23 april  
Waterloo Speelronde VII maandag 7 mei maandag 4 juni  
Waterloo Speelronde IIX maandag 4 juni maandag 30 juni  
Waterloo Speelronde A maandag 4 september maandag 27 oktober  
Waterloo Speelronde B maandag 8 januari maandag 23 februari  
Waterloo Speelronde C maandag 5 maart maandag 2 april  
Waterloo Speelronde D maandag 7 mei maandag 30 juni  

Het basispakket Waterloo kost €112,50 per klas en 45 minuten per verhaal.

In het basispakket zit:

  • 9 verhalen over de Franse Tijd (Periode van Pruiken en Revoluties)
  • 9 onderwerpen voor een kringgesprek om te komen tot 9 grondwetsartikelen.
  • 2 lessen over vormgeving en kalligrafie.
  • gedurende 1 verhaal deelname aan het digibordspel “Het Congres van Wenen”
  • gedurende 9 verhalen deelname aan het digibordspel “Waterloo”

Bij het basispakket kunnen naar wens vervolg- en verdiepingslessen worden gekocht:

vervolglessen middels tableau vivants per les 10 minuten per les €010,00
vervolglessen middels creatieve opdrachten per les 60 minuten per les €20,00
vervolglessen om strategische knoppen te activeren* per les 60 minuten voor 4 kinderen per les €20,00

* Omdat de strategische knoppen een grote rol spelen in Waterloo, krijgen klassen-die-niet-voor-deze-optie-kiezen de mogelijkheid om de knoppen vrij te spelen door bepaalde opdrachten uit te voeren. Bijvoorbeeld: Verover de stad Jena en jullie krijgen 1 verhaal lang een luchtballon.

De grondwet: 

 
 
 
 
 
Kinderen verzinnen zelf oplossingen voor problemen en schrijven zo een eigen grondwet.

 

 

 

 

voorbeelden van tableau vivants 

 

 

Creatief: 

 

 

Een individuele opdracht: 

Teken de juf als Marie-Antoinette. Wat een details. Heb je het kroontje gezien op de stoel? 

 

De spelregels in het kort

Introductie

De ballon

Geld verdienen

 
Share