Spelregels

Doel:

  • Frankrijk: Na 9 speelbeurten in het bezit zijn van 16 steden of meer.
  • Andere landen: Na 9 speelbeurten in het bezit zijn van 8 steden of meer.

Middelen:

  • Geld
  • Legers met 5 kenmerken: 1) trots, 2) kosten, 3) snelheid, 4) kracht, 5) zicht.

De 5 kenmerken van de legers kunnen verbeterd worden door de leerlingen opdrachten te laten uitvoeren. Zo zal een 7 op een werkstuk over de verrekijker het zicht met 7 punten verbeteren. Door opdrachten kan er ook meer geld verdiend worden. De beoordeling van deze opdrachten wordt door het bedrijf OdjS gedaan.

Winnen:

Wanneer legers elkaar of steden ontmoeten wordt door de computer uitgerekend wie de slag gewonnen heeft. De uitslag wordt de volgende dag gegeven. Verliezende steden veranderen van kleur. Verliezende legers raken 15% van de soldaten kwijt en worden terug gezet. Winnende commandanten mogen promotie maken.

Rollen:

De leerlingen in een klas worden verdeeld over de volgende rollen. Het is aan de leerkracht of dat steeds dezelfde leerlingen zijn of dat er gewisseld wordt.

Ministerraad& Generale Staf (pakket A)

Deze leerlingen verdelen het geld tussen het aanleggen van wegen, forten, vloten, soldaten en buitenlandse zaken. 

Zij wijzen plekken aan waar forten gebouwd worden.

Zij verdelen soldaten over forten, steden en legers.

Tenslotte verplaatst zij legers en vloten.

De minister van buitenlandse zaken maakt contact met andere spelers en probeert verbonden te sluiten. Hij of zij kan geld gebruiken om een verbond aantrekkelijk te maken voor andere spelers.

Spelregel 1

Elke stad die de leerlingen in een beurt bezitten leveren hen 100 goudfranc per beurt op.

Spionnen (pakket A)

 Deze leerlingen bedenken een spannende naam voor hun spion. Ze regelen geld bij de ministerraad& generale staf. Ze gaan ongezien het land van de vijand in. Daar zien zij hoeveel soldaten de vijand heeft. Zij kunnen de bewaking omkopen. Zij kunnen de commandant van een leger, fort, of stad dronken voeren en daarmee het leger voor 1 beurt “bevriezen”.

Spelregel 2

Spionnen kunnen een vijandelijk gebied binnen lopen. Daarbij worden zij niet waargenomen door de vijandelijke speler. Zij zien,  zover als zij zien kunnen, hoeveel soldaten een vijandelijke speler in het veld heeft en wat de kracht daarvan is. Spionnen kunnen elkaar wel zien.

Spelregel 3

Als een spion meer geld inzet dan een vijandelijke commandant (meer soldaten kan omkopen), dan verliest de commandant en is hij 1 beurt lang uitgeschakeld. Zijn leger doet niets en wordt verdreven als het op dat moment wordt aangevallen.

Filosofen& Wetgevende Macht (pakket B)

Alle leerlingen.  Het lespakket zal door middel van kringgesprekken komen tot een soort reconstructie van de grondwet. Daarbij wordt niet gestreefd naar een complete grondwet, maar wel naar het denken over de grondwet. 

Het bedrijf OdjS let vooral op de onderbouwing van meningen en beloont goede onderbouwing met een hogere waarde voor trots van de soldaten.

Kunstenaars (pakket C)

Deze leerlingen krijgen elke keer een opdracht. Het goed volbrengen van de opdracht levert hen extra geld op.

Uitvinders& bouwers (pakket D)

Deze leerlingen krijgen opdrachten als: bouw een hete luchtballon, bouw fort Boyard of bouw een huis uit 1800 na. Goed werk wordt beloond met geld of betere eigenschappen.

Journalisten (pakket B, C of D)

Journalisten zijn het geheugen van de klas.  Doordat zij aangeboden leerstof nog eens opschrijven of uittekenen zal iedereen zich makkelijker de feiten herinneren. Mooie en goede kranten kunnen veel geld waard zijn. 

 onderweg naar Waterloo

Nadere toelichting:

Meer Kracht

Voorbeeld:  Bouw een fort uit “De Franse Tijd” van Lego, klei, karton. Mail de foto’s naar het bedrijf OdjS

Meer Zicht

Voorbeeld: Napoleon gebruikte een “telegraph”. Zoek uit wat dat is.

Hogere Snelheid

Bouw wegen

Meer Trots

Voorbeeld: De Franse soldaten wilden andere landen ook bevrijden van hun slechte heersers. (Daar ging het om bij de Franse Revolutie) Daarom deden ze meer moeite, gingen langer door om een veldslag te winnen.

Lagere Kosten

Voorbeeld: Vind de Stoommachine uit. (Maak een werkstukje over de Stoommachine.) Uniformen kunnen nu machinaal geweven worden.

Promotie

Een commandant die een stad heeft veroverd of een veldslag heeft gewonnen, kan promotie maken door een opdracht te vervullen. Dat kan zijn: Toon je op het galabal met je echtgenoot (tekening). Dat kan zijn: Wat weet je over … (een toets over de leerstof tot zover de leerstof dan is.).

Commandanten beginnen met de rang kapitein.

De militaire rangen die zo behaald kunnen worden zijn:  majoor – luitenant-kolonel – kolonel – brigadegeneraal – luitenant-generaal – generaal – maarschalk.

Een majoor verbetert het zicht met 50% van het leger waar hij commandant is.

Een luitenant-kolonel verbetert de snelheid met 1 tot 49% van het leger waar hij commandant is.

Een kolonel verbetert de snelheid met 50% van het leger waar hij commandant is.

Een brigadegeneraal verbetert de gevechtskracht met 1 tot 49% van het leger waar hij commandant is.

Een luitenant-generaal verbetert de gevechtskracht met 1 tot 49% van het leger waar hij commandant is.

Een generaal verbetert de gevechtskracht met 50% van het leger waar hij commandant is.

Een maarschalk verbetert zicht, snelheid& gevechtskracht met 50% van het leger waar hij commandant is.

Daarnaast bestaat de rang “Vorst”. Die rang wordt bekleed door de leerkracht. Hij of zij kan geen promotie maken. Maar het leger waar deze “vorst” commandeert heeft 25% verbeterd zicht, snelheid& gevechtskracht.

 

Vloten

In dit spel zijn vloten slechts vervoer voor legers of spionnen. 

 

 

 

 

 

 

Share